امام باقر (علیه السلام) می فرمایند: آیا دین چیزی جز محبت است؟

حجاب حق النفس نیست بلکه حجاب حق الله است؛ حجاب رفراندوم پذیر نیست چون قانون خداست؛ آیا مگر می‌شود حق خدا را به رفراندوم گذاشت؟!!! 
حجاب، به معنای پوشش اسلامی بانوان، دارای دو بُعد ایجابی و سلبی است. بُعد ایجابی آن، وجوب پوشش بدن و بُعد سلبی آن، حرام بودن خودنمایی به نامحرم است؛ و این دو بُعد باید در کنار یکدیگر باشد تا حجاب اسلامی محقق شود؛ گاهی ممکن است بُعد اول باشد، ولی بُعد دوم نباشد، در این صورت نمی‎توان گفت که حجاب اسلامی محقق شده است.
حجاب، یک پوشش آرمانی است که یك اخلاق آرمانی را ترویج می‏كند. حجاب، عنصری است که هم زن را و هم مرد را از فحشاء دور نگاه می‌دارد چراکه بد حجابی فسادانگیز است و فرجامش بی عفتی است. آنچه مسلم است این است که حجاب از مقولاتی است که خدای متعال در قرآن بر آن تاکید  نموده و زنان را به رعایت حجاب امر فرموده است.[1] در روایات نیز تاکید فراوانی بر مقوله حجاب شده است.[2] 
حجاب حق النفس نیست بلکه حجاب حق الله است؛ حجاب رفراندوم پذیر نیست چون قانون خداست؛ آیا مگر می‌شود حق خدا را به رفراندوم گذاشت؟!!! آیا می‌توان گفت: رفراندم کنیم که حج برویم یا نه؟!!! رفراندم کنیم که آیا نماز بخوانیم یا خیر؟!!! انتخابات بگذاریم که آیا امر به معروف و نهی از منکر کنیم یا خیر؟؟!!!! هرگز و هرگز احکام خدا و قوانین و حقوق الهی رفراندم پذیر نیستند وگرنه واجب و حرام دیگر معنایی نداشت و حجاب نیز مانند سایر احکام الهی است و نمی‌شود با انتخابات، آن‌را به رأی گذاشت. آحاد جامعه در برابر خدا موظفند به این قانون واجب الهی عمل نمایند؛ و نمی‌شود با رفراندم از قوانین الهی عبور کرد. وقتی حجاب حق الله است پس لباس بندگی است و باید برای خدا حجاب داشت. و حق الله از مقولات رفراندم پذیر نیست چراکه رفراندم اساسا در جایی است که مسئله مربوط به قانون خدا نیست بلکه صرفا یک امر اجتماعی برای تدبیر اجتماع با نظر عموم جامعه است. 
احکام خدا بر دو گونه است یا احکام شخصی است مانند نماز و روزه یا احکام اجتماعی است مانند امر به معروف و نهی از منکر. قانون حجاب در جامعه اسلامی، قانون استبدادی نیست چون قانون‌گذار آن خدای خالق بشر است نه حکومت؛ حکومت اسلامی تنها مجری قانونی اجتماعی است که از جانب خدا وضع شده است؛ چون حجاب به هیچ وجه یک مسئله صرفاً شخصی نیست بلکه حجاب علاوه بر حق الله بودن یک امر ضروری اجتماعی است چراکه ضرورت حجاب برای حفظ عفت عمومی اجتماع یک امر روشن و آشکار است؛ و بد پوششی و بی حجابی، عواقب و تبعات بسیار سنگین و خطرناکی در پی دارد که برای اجتماع فاجعه‌بار است. 
آیا کسی شک دارد که حجاب یکی از عوامل بسیار مؤثر در حفظ خانواده و مانعی برای بسیاری از بزه‌کاری‌های اجتماعی است؟؟!!! حفظ حجاب و ترك جلوه‏گرى ثمرات بسیارى دارد كه برخى از آنها عبارت است از: آرامش روحى، استحكام پیوند خانواده، حفظ نسل، جلوگیرى از سوء قصد و تجاوز، پیشگیرى از امراض مقاربتى و روانى، پائین آمدن آمار طلاق، خودكشى، فرزندان نامشروع و سقط جنین، از بین رفتن رقابت‏هاى منفى، حفظ شخصیّت و انسانیّت زن، و نجات او از چشم‏ها و دلهاى هوسبازى كه امروز دنیاى غرب و شرق را در لجن فرو برده است.
حجاب، روابط اجتماعی را مبتنی بر قوانین الهی بنا می‌نهد نه مبتنی بر هواهای نفسانی. در واقع حجاب، حفظ ارزشها و عمل به قانون الهی و ترویج اخلاق ارزشی است. انتخاب حجاب، رفراندمی در برابر فساد اخلاق و ضد ارزشها است، چون حجاب، لباس كرامت و ارزش است.
یکی از مهمترین کارکردهای حجاب برای جامعه، نهادینه كردن ارزش و نظم اخلاقی در اعماق جامعه است. لذا قانون حجاب، قانون ضد زن نیست تا اعتراضات برخی از مدعیان روشن‌فکری را _ که کوته‌فکری و سیاه اندیشی خود را در بوق و کرنا می‌کنند _ برانگیزد. بی حجابی، فروختن عفت و عزت و شرافت و کرامت در برابر هوسها است زیرا اینگونه زن، تنها ابزاری برای شهوت‌رانی و لذت جنس مخالف می‌شود. حجاب، حصار و حریم عفت زن و سنگر محکمی است که راه ورود فساد و هرزگی‌ها را سد می‌کند و به زن شخصیت و احترام می‌بخشد تا ملعبه شهوات و بازیچه بوالهوسی‌ها قرار نگیرد.
حال، گرچه حجاب علت تامه برای ممانعت از بزه‌کاری‌های اجتماعی نیست اما نمی‌توان بزه‌کاری‌ها و تخلفات برخی زنان چادری [و یا حتی مردان] را دلیل بر ناکارآمد بودن حجاب و پوشش ظاهری دانست و بهانه‌ای برای مخالفت با حجاب برتر [یعنی چادر] قرار داد؛ چراکه اساسا مشکل این عده از انسانها، ضعف در حجاب باطنی و فقدان ایمان و اعتقاد قوی به آثار مثبت حجاب و پوشش ظاهری است؛ حجاب اسلامی ابعادی گسترده دارد و یکی از مهم‌ترین و اساسی‏ترین ابعاد آن، حجاب درونی و باطنی و ذهنی است که فرد را در مواجهه با گناه و فساد، از عقاید و ایمان راسخ درونی برخوردار می‌کند؛ و اساساً این حجاب ذهنی و عقیدتی، به منزله‎ی سنگ بنای دیگر حجاب‎ها، از جمله حجاب و پوشش ظاهری است، زیرا افکار و عقاید انسان، شکل دهنده‌ی رفتارهای اوست. 
البته، همان‎گونه که حجاب و پوشش ظاهری، لزوماً به معنای برخورداری از همه‌ی مراتب عفاف نیست، عفافِ بدون رعایت پوشش ظاهری نیز قابل تصور نیست چون نمی‎توان زن یا مردی را که عریان یا نیمه عریان در انظار عمومی ظاهر می‎شود عفیف دانست چراکه پوشش ظاهری یکی از علامت‎ها و نشانه‎های عفاف است. و بین مقدار عفاف و حجاب، رابطه‌ی تأثیر و تأثّر متقابل وجود دارد. بعضی نیز رابطه‌ی عفاف و حجاب را از نوع رابطه‌ی ریشه و میوه دانسته‌اند؛ با این تعبیر که حجاب، میوه‌ی عفاف، و عفاف، ریشه‌ی حجاب است. برخی افراد ممکن است حجاب ظاهری داشته باشند، ولی عفاف و طهارت باطنی را در خویش نهادینه نکرده باشند. این حجاب، تنها پوسته‌ و ظاهری است. 
از سوی دیگر، افرادی ادعای عفاف کرده و با تعابیری، مثل «من قلب پاک دارم، خدا با قلب‌ها کار دارد»، خود را سرگرم می‌کنند؛ چنین انسان‎هایی باید در قاموس اندیشه‌ی خود این نکته‌ی اساسی را بنگارند که درون پاک، بیرونی پاک را می‌پروراند و هرگز قلب پاک، موجب بارور شدن میوه‌ی ناپاکِ بی‌حجابی نخواهد شد. 
بنابراین: پوشش اسلامى بانوان نه تنها به معناى حبس و زندانى كردن آنان در پشت پرده و عدم مشاركت این گروه عظیم در فعالیت‌هاى اجتماعى نیست؛ بلكه حجاب و پوشش زمانى مطرح است كه زن در اجتماع حضور مى‌یابد. و این حقی است از جانب خدا که بر گردن اوست.
_________________
[1]. آیه ۳۱ سوره نور و آیه ۵۹ سوره احزاب
[2]. بحار الانوار، ج 103، باب 61 و 62، و ج 104، باب 91. 

طبقه بندی:  شناخت دین،   جهان بینی و ایدئولوژی،   دین پژوهی ،   روشن فکری،  دین و دینداران،   كاركردهای دین،   نواندیشی دینی،  + جامعه شناسی دین، 
برچسب ها: رفراندم حجاب، حجاب در جامعه اسلام، رابطه عفت و حیاء و حجاب، حجاب حق الله، پوشش بانوان و زنان،
مطالب مرتبط: آیا مساله «حجاب» رفراندم‌ پذیر است یا خیر؟، حجاب نه حق من است نه حق تو، بلکه حق خداست، پای صحبت‌های زیبای زن یهودی تازه مسلمان شده،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ : جمعه 9 مرداد 1394 | توسط : - عباسی | نظرات()
داغ کن - کلوب دات کام
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات